Jis serga AIDS. Jis labai nelaimingas. Paduokime jam ranka!