Search results

(1 - 16 of 16)
You are not the only one... living with HIV/AIDS
1. Hubaran, 2. Paliguan, 3. Condoman
I heard he's HIV positive
AIDS. Huwag Mong Katakutan
Asian. Men loving men
Kahit sino pa siya, condoman
Bahagi na nang buhay Pinoy ang HIV... nagkataon lamang na ito ay nasa aming katawan. Upang makaiwas, tawag agad!
Gay. Men loving men
Isang mensahe sa bawa't Pilipino sa Amerika
Are you signing this cheque? You don't have to pay with your life
Proud. Men loving men
I am still your son, no matter what..
Mahalin siya ng ligtas…sa lahat ng oras
Kahit na bata guwapo o malimis tuignan. Whether he's young, handsome or clean-looking. Use a condom. Condoman
Stay healthy. Laging gamitin. Condoms. Protektado na. Sigurado pa
Reach Out AIDS Education Foundation: