Search results

(1 - 16 of 16)
Kahit na bata guwapo o malimis tuignan. Whether he's young, handsome or clean-looking. Use a condom. Condoman
Bahagi na nang buhay Pinoy ang HIV... nagkataon lamang na ito ay nasa aming katawan. Upang makaiwas, tawag agad!
Mahalin siya ng ligtas…sa lahat ng oras
Kahit sino pa siya, condoman
Asian. Men loving men
Proud. Men loving men
I am still your son, no matter what..
Isang mensahe sa bawa't Pilipino sa Amerika
I heard he's HIV positive
1. Hubaran, 2. Paliguan, 3. Condoman
Are you signing this cheque? You don't have to pay with your life
Gay. Men loving men
You are not the only one... living with HIV/AIDS
Reach Out AIDS Education Foundation:
Stay healthy. Laging gamitin. Condoms. Protektado na. Sigurado pa
AIDS. Huwag Mong Katakutan