Search results

(1 - 20 of 75)
Kupiga vita ukimwi ni wajibu wetu tuelezane na kuzuia ukimwi. To fight AIDS is everyone's responsibility. Share the information and stop AIDS
Naishi na virusi nazingatia lishe bora
Ukimwi. Ulevi wa pombe na madawa ya kulevya. Huondoa busara katika maamuzi. Tumia kondomu
Rafiki yangu, don't forget to take your ARVs. Jijenge. Chagua maisha
C-word: contraceptives
Namjali mpenzi wangu hivyo mimi hutumia kondom. I care for my partner, so I use condoms
Ikiwa UKIMWI haukutishi wewe, hebu fikiria vile UKIMWI unaweza kumdhuru mtoto wako. Hebu fikiria
Maendeleo Yawanawake Organisation (MYWO) HIV/AIDS project
Kutunza mayatima wa ukimwi ni wajibu wetu. AIDS orphans is everyone's responsibility
Ukweli kuhusu kondom 5. Je, ni vigumu kutumia kondom kwa usahihi? Hapana!
Use condoms for:
Huduma ya kuzuia maambukizo ya virusi VYA ukimwi (VVU) kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto.
Naishi na virusi nazingatia lishe bora
Zungumza na wanaoishi na virusi vya ukimwi kuhusu kinga ya virusi vya ukimwi.
Jikinge na ukimwi leo usijilaumu baadaye
Linda afya yako, mlinde mpenzi wako, linda familia yako. Mwambie penzi wako kuwa una virusi vya UKIMWI. Mlete mpenzi wako katika kliniki ili apimwe kama ana virusi vya UKIMWI
Umepimwa hivi karibuni na ukagunduliwa kuwa na virusi vya ukimwi
Vijana wa kisasa huongea wazi kati yao rec kuhusu UKIMWI. Cool friends talk openly with each other about HIV/AIDS