Search results

(1 - 13 of 13)
Bara koka a ga ka ta nya lele idele nya lidri ga ri inzi wa
AMREF International Training Center
Jikinge na ukimwi leo usijilaumu baadaye
[pointing family]
Ukimwi. Siuzi uhai wangu kwa jiwe! Tutumie kondomu
Ukimwi. Tujifunze ukweli kuhusu ukimwi
Ukimwi. Ulevi wa pombe na madawa ya kulevya. Huondoa busara katika maamuzi. Tumia kondomu
Linda maisha ya jamii yako. Jadili nao wazi kuhusu ugonjwa wa ukimwi
Tayi wathin kar/e goma a'boma pini mo
Tayi wathin gwath jin midi mish gu'b pini dhu ki bore mo
Doshi to gi pinu mo
Ai ta ba a ukele nyini isa-isa ri ku amala ukea nyaru itajo, ki aru nyi urwea ni esu wa
Doshi to gun nyithu amurkup wala a gwapi nyak mo