Search results

(1 - 5 of 5)
We are all positive. HIV doesn't discriminate. Only people do
Basic facts on HIV/AIDS
There's a place for us! Bahay Lingap. A halfway home for asymptomatic HIV-positive Filipinos
Pinoy Plus
Bahagi na nang buhay Pinoy ang HIV... nagkataon lamang na ito ay nasa aming katawan. Upang makaiwas, tawag agad!