Abstinans pa gen dout. Se chwa pa n! Nou kontan pou tèt nou