AIDS Pembunuh. AIDS Boleh Merebak melalui perhubungan seks dengan seseorang yang telah dijangkiti virus AIDS