Bath house boy nói... nếu đụ bằng cu, nên dùng bao cao su. Nên làm tình cẩn thận!