Cudurka AIDISKA waa kugu dhici karaa! Ka badbaadi naftaada