Dette barnet hadde aids. Men det døde av mangel på hudkontakt. Omsorg smitter ikke