"For i tiden skulle du kun beskytte dig mod at få born."