Kutunza mayatima wa ukimwi ni wajibu wetu. AIDS orphans is everyone's responsibility