La Sida es pot evitar. Estimar es protegir. Utilitza el preservatiu