Majibu ya mwenzi wako si kigezo cha kujua hali-yako ya uambukizo wa Virusi vya UKUMWI