Nou fe tes la n ap rete fidel. Konsa SIDA pa ka fe nou pe!