Obvykle projevy akutní HIV infekce : podle frekvence vyskytu v procentech