Samo ovako SIDA/AIDS može predstavljati opasnost: A ovako ne može: