Top sex = safe sex. Er zijn dingen waar je niet om hoeft te vragen